Zincat electrolític – Zincado electrolítico

Projecte d’estalvi i eficiència energètica de la línia de zincat

Proyecto de ahorro y eficiencia energética de la línea de zincado

HISPANO ALEMANA DE ZINCADOS SL ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA LINEA DE ZINCADO, a través del FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA i gestionat per l’INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE), ajut cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020. S’ha elaborat un projecte d’estalvi i eficiència energètica consistent en la substitució dels rectificadors i diversos elements de la línia de zincat per millorar el seu rendiment energètic. L’actuació ens ha permès obtenir grans estalvis energètics i mediambientals en el procés, aconseguint un estalvi estimat de 23,11 tep / any.

Top