Zincat electrolític – Zincado electrolítico

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

La Gerència d’Hispano Alemanya de Zincados SL (des d’ara HAZISA), considera que la Qualitat, el respecte al Medi Ambient són un factor essencial per a l’èxit de l’empresa.

La seva política es basa en dos principis essencials: un equip humà qualificat i amb un alt grau d’experiència, i una tecnologia moderna i constantment posada al dia, que permet complir amb els requisits i legalització vigent relatius al Medi Ambient, així com la normativa pròpia del seu sector.

Amb la inquietud de millorar els serveis oferts als seus clients, així com de respectar el Medi Ambient la Gerència de HAZISA estableix, declara i assumeix els següents principis:

· Garantia de compliment dels requisits de les parts interessades i dels legals i reglamentaris tant en l’àrea mediambiental com en la de gestió de la qualitat.
· Les exigències contractuals, els desitjos i expectatives de les parts interessades són els criteris per establir el patró de la qualitat dels nostres serveis.
· La Gerència assumeix la responsabilitat d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat i Medi Ambient, comprovant la seva correcta execució i aplicació.
· Política de formació de personal per fomentar la conscienciació i responsabilitat en els temes de qualitat i Medi Ambient, així com per mantenir la capacitació tècnica i professional del personal. Fomentant la seva involucració en els objectius i la política de qualitat i medi ambient.
· Prevenció i minimització d’emissions contaminants i la producció de residus.
· Col·laboració amb les autoritats públiques i informació a l’opinió pública de les activitats que realitza.
· Identificació el context de la nostra organització i determinar els riscos i oportunitats per a la millora contínua de l’organització.
· Satisfer les necessitats dels nostres clients, així com les de les parts interessades.

Mitjançant la publicació i difusió d’aquesta declaració de la política de l’empresa, Gerència requereix la participació de tot el personal, sense el qual no seria possible la consecució dels objectius generals establerts.

Gerència

Top