Zincat electrolític – Zincado electrolítico

PER QUÈ HAZISA

Hazisa s’ha caracteritzat per millorar constantment la productivitat, adaptant les seves instal·lacions a les necessitats i exigències del sector i centrant sempre l’atenció en la satisfacció global dels seus clients.
Els principals avantatges de treballar amb nosaltres, són:

icona1

Solucions a mida

Hazisa treballa conjuntament amb ATOTECH, empresa que està especialitzada en la indústria química. El nostre treball comú es fonamenta a assegurar una alta qualitat dels nostres acabats, així com a dissenyar solucions a mida, en el cas que els requeriments del nostre client ho exigeixin

icona2

Agilitat

La nostra empresa s’adapta a les necessitats i exigències dels nostres clients. Sempre incorporem una planificació de producció que ens permet assolir els terminis acordats. Cal mencionar que el nostre termini de lliurament té una durada estàndard de 48 hores i en casos d’urgència podem arribar a 24 hores.

icona3

Flexibilitat

La nostra empresa disposa d’instal·lacions i maquinària que tenen la capacitat d’adaptar-se a les necessitats i quantitats requerides per part dels nostres clients i, per tant, podem fer un procés de zincat electrolític tant per a sèries llargues com curtes.

icona4

Proximitat

Disposaràs d’un interlocutor directe a la nostra empresa per facilitar que tinguis en tot moment una persona que pugui coordinar internament totes les teves necessitats. D’aquesta manera oferim un servei adequat a les teves exigències.

icona5

Preus molt competitius

És un fet que treballar més de 35 anys en el sector de l’automoció ens ha facilitat disposar d’un procés de millora contínua i d’eficiència que es visualitza en increments importants de productivitat. El gran volum de treball i els nostres processos productius fan possible que totes aquestes millores es tradueixin en la possibilitat de poder oferir al mercat i als nostres clients els millors preus possibles amb una qualitat total.

icona6

Capacitat de producció

Disposem de dues línies de producció i de maquinària automatitzada i compatible que ens permeten arribar a completar un procés de zincat a bastidor de fins a 150.000 peces per dia.

Top